PODPROGRAM 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

informuje, że w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 będzie wydawana żywność osobom zakwalifikowanym przez pracownika socjalnego i wpisanym na listę osób uprawnionych do odbioru żywności – osobom, których dochód nie przekracza 265 % kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej:


– 2.056,40 dla osoby samotnie gospodarującej

– 1.590,00 dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane wsparciem w formie pomocy żywnościowej proszone są o zgłaszanie się do pracownika socjalnego ze swojego rejonu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 733155933.