Ponowne zawieszenie działalności biblioteki gminnej.