Dnia 28 lutego 2024 roku Wójt Gminy Lubomino Andrzej Mazur podpisał porozumienia w sprawach: udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Marii Magdaleny w Bieniewie dotacji celowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na realizację inwestycji pn.: Zapomniane zabytki Warmińskie – Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Bieniewie” w kwocie 395000,00 zł , ,, udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Małgorzaty w Rogiedlach dotacji celowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na realizację inwestycji pn.: Zapomniane zabytki Warmińskie – Kościół p. w. św. Małgorzaty – dach kościoła w Rogiedlach” w kwocie 1200000,00 zł oraz ,, udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Małgorzaty w Rogiedlach dotacji celowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na realizację inwestycji pn.: Ochrona architektonicznego dziedzictwa Warmii – plebania w Rogiedlach” w kwocie 171000,00 zł.