Ogloszenie_o_przetargu_ustnym_niograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej dz.240;67 obreb Lubomino