Ogloszenie_o_przetargu_ustnym_niograniczonym_dz._315_3B95_obreb_Lubomino