Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

(powyższy link dotyczy ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania).