Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dz. 215