Ogłoszenie o przetargu działkanr 213 obręb Rogiedle