Zarządzenie Zarządzenie Nr 0050.16.2024

Kwestionariusz osobowy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE_2_2024

Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie kandydata aplikującego na wolne stanowisko

Klauzula informacyjna