Ogłoszenie II przetarg ustny nieograniczony nieruchomość oznaczona numerem 215 obręb Rogiedle