Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start” (Dz.U. poz.1092)  świadczenie z programu “Dobry Start” (300+) – przyjmowanie wniosków, przyznawanie świadczenia będzie realizowane przez ZUS.

Obowiązywać będzie wyłącznie droga elektroniczna za pośrednictwem jednego z trzech kanałów:

  • bankowości elektronicznej;
  • PUE ZUS;
  • portalu Emp@tia;

a środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.