Mityng brydżowy w Lubominie

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie internetowej:

Polskiego Związku Brydża Sportowego (www.pzbs.pl)

 

(powyższy link dotyczy mityngu brydżowego w Lubominie).