E-biuletyn maj 2022

(powyższy link dotyczy majowego wydania e-biuletynu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Wielkie Jeziora Mazurskie”)