List do Rolników, Rodziców i Opiekunów dzieci przebywających na obszarach wiejskich.