List do rolników ,Rodziców i opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych.

(powyższy link dotyczy informacji Komisji ds. BHP w Rolnictwie)