List do rolników , rodziców i opiekunów dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych, wystosowany przez członków Komisji ds. BHP w rolnictwie.

(powyższy link dotyczy Listu do rolników , rodziców i opiekunów dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych, wystosowany przez członków Komisji ds. BHP w rolnictwie)