Skan informacji z korektą dat wywozu odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2020r.