KOORDYNACJA (CZŁONEK RODZINY POZA GRANICAMI RP)

1.    Zasady współpracy organów właściwych (tj. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) i wojewodów w sprawach świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w unii europejskiej

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/zasady-wspolpracy

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ogolne-zasady

2. Formularze (oświadczenia)