Pimo gminy

(powyższy link dotyczy konkursu ,,Pamiątka regionu Warmii i Mazur”)