Szanowni Państwo,

Do 31 marca 2022r. trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do dziewiątej edycji konkursu o przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo- technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne , spółki ( osobowe lub kapitałowe) jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie ( ul. Głowackiego 17 , 10 447 Olsztyn).

(powyższy link dotyczy konkursu o nagrodę im. prof. Janiny Wengris).