Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy:

 

Do piątku 28.04.2023 r. można składać prace w ramach ogłoszonego konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”.

W 2023 roku konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

1)           „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2023”,

2)           „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię”.

Celem Konkursu jest:

1) pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje,

2) pozyskanie pamiątki związanej z Mikołajem Kopernikiem, jego życiem, związkiem z województwem warmińsko-mazurskim oraz osiągnięciami.

Prace w kategorii „Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2023” powinny promować Warmię i Mazury, nawiązywać do jej bogactwa naturalnego i kulturowego.

Natomiast kategoria „Mikołaj Kopernik wybrał Warmię” odnosi się do życia i działalności Mikołaja Kopernika na Warmii, charakter zgłoszonych prac powinien silnie nawiązywać do miejsc związanych z pobytem wielkiego astronoma w województwie warmińsko-mazurskim oraz jego licznych dokonań na polu nauki.

 

Ostateczny termin składania prac upływa 28 kwietnia 2023 r. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.