Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mirona Sycza Wicemarszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Posła na Sejm RP VI i VII kadencji, wybitnego polityka, nauczyciela i samorządowca, który swoją wszechstronną pracą zasłużył się dla rozwoju Warmii i Mazur.
Odszedł pozostawiając nas w smutku i z poczuciem ogromnej straty wspaniały,
szlachetny i mądry człowiek,od wielu lat związany z samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który z wielką pasją oddawał się sprawom naszego regionu.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy najgłębszego współczucia.
Wójt Gminy Lubomino
Andrzej Mazur