Komunikat-dystrybucja preparatów stabilnego jodu.

Ulotka Informacyjna.