Komunikat do właścicieli, zarządców u użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną.