Klub Radnych Dobra Zmiana zachęca do godnego uczczenia tegorocznych obchodów 103 rocznicy odzyskania niepodległości poprzez wywieszenie flag narodowych. 11 listopada wspólnie w każdym domu odśpiewajmy hymn narodowy i weźmy udział w Mszach świętych za ojczyznę, wiecach i marszach oraz innych wydarzeniach kulturalnych i sportowych organizowanych w najbliższych dniach.
Obecny czas wymaga naszej obecności i zaangażowania. Trzeba nam stanąć po stronie Niepodległej. https://www.youtube.com/watch?v=Cp54Dokf8ac