Klub Radnych Dobra Zmiana przypomina i zachęca wszystkich mieszkańców naszej gminy do godnego uczczenia nadchodzących świąt: 1 maja – świętego Józefa patrona ludzi pracy, 2 maja – święto flagi (polskiej), 3 maja święto Matki Bożej Królowej Polski oraz święto Konstytucji – tej pierwszej na naszym kontynencie uchwały zasadniczej. Niech więc pamięta o tym niewdzięczna, nowoczesna i odcinająca się od korzeni Europa. Najlepiej uczcić te dni można przez modlitwę, udział w uroczystościach patriotycznych oraz wywieszenie biało-czerwonych flag narodowych.

Przewodniczący Klubu Radnych Dobra Zmiana

Robert Świtalski