KALENDARIUM

ROCZNIC I OBCHODÓW LITERACKICH, HISTORYCZNYCH

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOMINIE

W 2024 ROKU

PATRON 2024 ROKU

ROMUALDA TRAUGUTTA

STYCZEŃ

CZWARTY WIESZCZ – STANISŁAW WYSPIAŃSKI

Nazywany “ czwartym wieszczem”, zyskał miano najwybitniejszego artysty swego pokolenia. Droga artystyczna najbardziej utalentowanego ucznia Jana Matejki była krótka i wyboista. Był jedynym uczniem Jana Matejki, który kontynuował misję sztuki zanurzonej w historii narodowej. Autor Wesela zajmował się szeroko rozumianymi sztukami wizualnymi: malarstwem, rysunkiem , architekturę wnętrz, konserwacją, ale także literaturą: dramatem, poezją I przekładem. Reformował polski teatr.

155. rocznica urodzin. WYSTAWKA

“ BYŁ TAKI KTOŚ, KOGO NIE ZASTĄPI NIKT “

CZESŁAW NIEMEN

Uczcie się kultury muzycznej z twórczości Czesław Niemena.

85. rocznica urodzin I 20 rocznica śmierci.

Wystawka

“ KARNAWAŁ WŚRÓD KSIĄŻEK “ –

NASZE SPOTKANIA Z BIBLIOTEKĄ.

LUTY

ANTOLOGIA SERCA

Wiersze o miłości, pisane z miłości, dla miłości.

Gazetka

MISTRZOWIE PIÓRA – ZYGMUNT KRASIŃSKI

Potomek magnackiej rodziny tworzył wibitne dzieła poetyckie. Narbardziej znany jest dramat Nie – Boska komedia. W Psalmach przyszłościc wzywał do dotrzymania wiary ojców I przestrzegał przed porzuceniem wartości chrześcijańskich, bo tylko dzięki nim można odbudować niepodległą Polskę.

165. rocznica śmierci. Wystawa

MARZEC

“ZACHOWAŁY SIĘ JAK TRZEBA –

KOBIETY NIEZŁOMNE”

1 MARCA PAMIĘTAMY

WYSTAWKA

.

ANIOŁ W POEZJI I MALARSTWIE

Tęsknota za ponadczasowymi wartościami wyraża się między innymi w twórczości poetyckiej, malarstwie, rzeźbie, muzyce I innych dziełach sztuki.

Wystawka

KWIECIEŃ

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI

Wystawka oraz głośne czytanie książek dla dzieci.

SŁOWACKI WIELKIM POETĄ BYŁ”

JULIUSZ SŁOWACKI

Pośród niesnacek Pan Bóg uderza

W ogromny dzwon, Dla słowiańskiego oto papieża

Otworzył tron…”

Był niewątpliwie twórcą wybijającym się, jedynym z największych poetów epoki romantyzmu. Twórca polskiego dramatu romantycznego, autor Kordiana i Balladyny.

175. rocznica śmierci

215. rocznica urodzin

Wystawka

OBRAZ WSI W MALARSTWIE – ROMANTYK POLSKIEGO PEJZAŻU – JÓZEF CHEŁMOŃSKI

Zapisał się jako realista, ze społecznikowskim zacięciem obserwującym codzienność mieszkańców polskiej wsi, niedolę chłopów, ich ciężką pracę, walkę o przetrwanie, ale też drobne rodości, chwile wytchnienia, a przede wszystkim ich związek z naturą, życie wyznaczone rytmem pór roku.

110. rocznica śmierci

175. rocznica urodzin

Wystawka

PRZESZŁOŚĆ I PAMIĘĆ

ŚPIJ, MĘŻNY “ w Katyniu, Charkowie I Miednoje

ŚWIATOWY DZIEŃ OFIAR KATYNIA W POEZJI

Katyń jest symbolem losu polskich żołnierzy w sowieckiej niewoli w tej oraz innych miejscowościach. Zamordowano strzałem w tył głowy 22 tysiace polskich oficerów, polityków, profesorów ,lekarzy, prawników, nauczycieli, inżynierów i księży wziętych do niewoli po napaści na Polskę 17 września 1939 roku.

Jedyną kobietą zamordowaną w Katyniu była Janina Lewandowska, pilot szybowcowy I samolotowy.

Wystawka

WILLIAM SHAKESPEARE

Wielki angielski poeta I dramaturg, geniusz, z których od kilku wieków dumna jest europejska cywilizacja. Jego utwory prztłumaczono na wszystkie języki świata, a spory, dotyczące osobowości poety, nie zanikają do dnia dzisiejszego. Autor sztuk m.in. Makbet I Romeo I Julia.

460. rocznica urodzin. Wystawa.

MAJ

DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA w poezji.

Gazetka

SPOTKANIA AUTORSKIE DLA DZIECI

SPOTKANIE AUTORSKIE DLA DOROSŁYCH

DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

Spotkanie

CZERWIEC

SPOTKANIA Z TEATREM DLA DZIECI

PISARZE DZIECIOM

Są wierszyki i bajki, które bez względu na datę powstania nigdy się nie starzeją. Przetrwały próbę czasu I bawią kolejne pokolenia najmłodszych Polaków. Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Wanda Chotomska, Ludwik Jerzy Kern.

Spotkanie

LIPIEC

WAKACYJNE PODRÓŻE PO LITERATURZE

Popularyzacja literatury dziecięcej.

WYBUCH I WOJNY ŚWIATOWEJ – 110. ROCZNICA

Było lato 1914 roku, gdy nagle dzwony oznajmiły wybuch pierwszej wojny światowej. Dla Polaków pojawiła się nadzieja na odzyskanie niepodległości.

Po raz pierwszy od ponad 100 lat nasi zaborcy walczyli przeciwko sobie.

Wystawa

BOCIAN

Co piąty bocian rodzi się w Polsce.

Trudno byłoby wyobrazić sobie krajobrazu Polski bez tego pięknego ptaka.

Gdzieś z oddali klekot słyszę…

Jest tu bocian ? Na to liczę !

Tam, po łące, wolno kroczy

( widok ten jest przeuroczy )

długonogi bocian – ptak,

co ma biało – czarny frak.

Zgrabna szyja, dziób czerwony,

ależ jest zadowaolony !

Widać pora to posiłku,

je owady bez wysiłku.

Poznaję Polskę – Wojtkowiak – Skóra P.

Konkurs

SIERPIEŃ

ODWAGA NIE MA GRANIC –

ORLĘTA NIEZŁOMNEJ WARSZAWY”

ABY TAKIE OFIARY W PRZYSZŁYCH POKOLENIACH NIE BYŁY POTRZEBNE “

KLISZE PAMIĘCI – FOTOKRONIKA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO.

80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

WIELU PISARZY I POETÓW ZAMIENIŁO W TYM CZASIE PIÓRA NA KARABINY.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Czwartego dnia powstania zginął K.K. Baczyński, nazywany Słowackim XX wieku.

    1. rocznica śmierci

TADEUSZ GAJCY – poeta I żolnierz Armii Krajowej szesnastego dnia, w kamienicy wysadzonej przez Niemców, zginął Tadeusz Gajcy.

    1. rocznica śmierci

Wystawa I spotkanie

PATRON 2024 ROKU

OSTATNI DOWÓDCA POWSTANIA STYCZNIOWEGO

ROMUALD TRAUGUTT

Ostatni dowódca powstania styczniowego. Wielki patriota, szczerze oddany sprawie niepodległości Polski, gotowy do największych poświęceń w służbie Ojczyźnie. Chciał przekształcić oddziały partyzanckie w regularne wojsko. Został aresztowany I powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej, więźnienia zbudowanego przez Rosjan.

160. rocznica śmierci. Wystawa

WIESZCZ LITERATURY STAROPOLSKIEJ JAN KOCHANOWSKI

Stworzył polską poezję, wyzwalając ją z naśladownictwa łacińskich wzorów. Sławę zyskał już za życia I nie utracił do dzisjaj. Po czterystu latach od napisania jego Treny, poświęcone zmarłej córeczce Urszulce, należaą do najlepiej sprzedajacych się tomików poezji w Stanach Zjednoczonych. Najwybitniejszy polski poeta do czasów Adama Mickiewicza zmarł na atak serca. W uroczystościach pogrzebowych wziął udział król Stefan Batory.

440. rocznica śmirci. Wystawa.

WRZESIEŃ

WIELKA MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY

HEROICZNA WALKA POLSKICH POCZTOWCÓW

Dziewczynka z misiem “ – uczestniczka obrony Poczty Gdańskiej, jedna z pierwszych dziecięcych ofiara niemieckiego ataku. Celowo oblana przez Niemców benzyną I podpalona, miała poparzenia II I III stopnia całego ciała. Umierała wiele, wiele dni w ogromnym cierpieniu, najprawdopodobniej w samotności w gdańskim Szpitalu Miejskim, celowo nieleczona przez niemieckich lekarzy. Odeszła cztery dni po swoich dziewiątych urodzinach.

WOJNA NIE UMIERA NIGDY “

KRZYWDA I BÓL STRACONEGO BRUTALNIE DZIECIŃSTWA, CIEPŁA RODZINNEGO DOMU I MŁODOŚCI NIE PRZEMIJA.

Dziecięce losy miały wpływ na budowanie tożsamości narodowej.

Losy dzieci w czasie II wojny światowej były okrutne tak samo jak losy dorosłych. Wysiedlane, osadzane w obozach, ginęły w trakcie pacyfikaci wsi, w ulicznych egzekucjach, katowane i bite przez niemieckich i sowieckich oprawców. Umierały z głodu, chorób i zimna. Uwikłane w trudną i bolesną historię Polski, nie miały szans na normalne beztroskie dzieciństwo, ale także i na to, by żyć.

Heroiczne postacie najmłodszych obrońców Ojczyzny , a są wśród nich :

 • Orlęta Grodna “,

 • Harcerze zamordowani w Zielonce”,

 • Pisklę “ – król białych kruków”,

 • Tajny obóz dla młodocianych w Lubawie”,

 • Koncentracyjny obóz dla polskich dzieci I młodzieży w Łodzi “,

 • Orlęta Warszawy “,

 • Polskie dzieci na nieludzkiej ziemi “,

 • Ostateczne zniewolenie – zrabowane dzieci “.

85. rozcnica wubuchu II wojny światowej . Wystawa.

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

NARODOWE CZYTANIE

KORDIAN – JULIUSZA SŁOWACKIEGO ”

KONCERT

SŁOWACKI – MICKIEWICZ POJEDYNEK NA WIERSZE “

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

Wystawka oraz czytanie fragmentów książek Aleksandra hr. Fredro.

PAŹDZIERNIK

“ W ŻYCIU BYWAJĄ NOCE I BYWAJĄ DNI POWSZEDNIE, A CZASEM BYWAJĄ TEŻ NIEDZIELE. RZADZIEJ SIĘ TO ZDARZA NIŻ W KALENDARZU …”

MARIA DĄBROWSKA

“ Możebne, że wielka miłość

jest zawsze rezygnacją

z czegość, bez względu na to,

co jej rezygnacją być każe !

( “ Noce I Dnie “ )

Jedna z najwybitniejszych twórczyń polskiej literatury XX wieku.

135. rocznica urodzin.Wystawa.

POLACY SŁAWNI W ŚWIECIE

NIEPOSPOLITY CZŁOWIEK I GENIALNY ARTYSTA – FRYDERYK FRANCISZEK CHOPIN

Chopin jest księciem wszystkich pisnistów, wcieleniem czystej poezji na fortepianie…

Największa zaleta tego wielkiego mistrza fortepianu polega na doskonałej prawdzie w wyrażeniu wszystkich uczuć…

Jego gra nie jest przeznaczona dla tłumu, który szuka olśnienia…

Antoni Schindler

175. rocznica śmierci. Wystawa.

LISTOPAD

11 LISTPOADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Chociaż Polska nie zawsze istniała na mapie świata. Polacy radzili sobie, podtrzymijąc ducha narodu nie tylko szablą, ale i śpiewem. Patriotyczne wiersze i pieśni na ustach nie pozwalały zapomnieć o ukochanej Ojczyźnie.

Spotkanie z poezją patriotyczną.

GRUDZIEŃ

BOŻE NARODZENIE W MALARSTWIE ŚWIATA

Wystawa

POLSKIE KOLĘDY PATRIOTYCZNE

Kolędy stały się częścią narodowej poezji oddającej polskie realia i polski obyczaj.

WIGILIA NA SYBERII

“ Zasyczał w zimnej ciszy samowar

Ukrop nalewam do szklanki

Przy wigilijnym stole bez słowa

ŚWIĘTUJĄ POLSCY ZESŁAŃCY … “ .

Spotkanie świąteczne.

Opracowała:

Teresa Piórko Kierownik GBP w Lubominie.

FILIA WILCZKOWO

STYCZEŃ

Słuchajcie, urwipołcie, brzdące, basałyki,

Z których każdy z majtasów zbyt krótkich wyrasta.

Dosyć cukrów i słodyczy, precz wszystkie pierniki,

Pod choinką ma tylko być książka i basta (…)

KORNEL MAKUSZYŃSKI ( 140. rocznica urodzin ) – wystawka.

Dziadkowie są zachwycającą mieszanką śmiechu, troskliwych czynów, wspaniałych historii i miłości “ . Gazetka z okazji Dania Babci I Dziadka.

Warsztaty w ramach zajęć “ Sztuczki ze sztuką” pt: “ Bukiet życzeń dla dziadków “.

LUTY

Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów “ – JAROSŁAW IWASZKIEWICZ ( 130. rocznica urodzin ) – wystawka.

DZIEŃ ZAKOCHANYCH

Miłość ci wszystko wybaczy “

smutek zamieni ci w śmiech.

Miłość tak pięknie tłumaczy

Zdradę i kłamstwo i grzech “

Julian Tuwim

Gazetka

MARZEC

Zdolności określają co jesteś w stanie zrobić. Motywacja determinuje co robisz. Podejście określa jak dobrze robisz “ – RAYMOND CHANDLER ( 65. rocznica śmierci ) – wystawka.

Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć “.

Ogólnopolski Dzień Dentysty i Dnia Zdrowia Jamy Ustnej – gazetka.

KWIECIEŃ

“ Księga to nie papier, nie tylko słowa dźwięk, ale – potęga “ – EWA SZELBURG – ZAREMBINA ( 125. rocznica urodzin ) wystawka.

“ Czytanie ksiażek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie wymyśliła ludzkość “

Wiesława Szymborska

Międzynarodowy dzień Książki dla Dzieci – gazetka.

Pasownie na czytelnika Biblioteki Publicznej w Wilczkowie uczniów klasy I.

MAJ

Szybko , zbudź się, szybko wstawaj !

Szybko, szybko, stygnie kawa !

Szybko, zęby myj I ręce !

Szybko, światło zgaś w łazieńce ! …”

DANUTA WAWIŁOW ( 25. rocznica śmierci ) – wystawka.

 

Prawdziwy artysta to nie ten, który jest natchniony, ale ten, który inspiruje innych “

Salvador Dali

ŚWIĘTO POLSKIEJ MUZYKI I PLASTYKI – gazetka.

“ UTWORY WYBITNYCH KOMPOZYTORÓW “

Biblioteczne spotkanie z muzyką na pianino i nie tylko.

 

CZERWIEC

“ Dano Ci życie, które jest opowieścią. Ale to juz twoja sprawa, jak ty ją opowiesz I czy umrzesz pełen dni “ MAREK HŁASKO ( 55. rocznica śmierci ) – wystawka.

PIERWSZY DZIEŃ LATA

Jabłoni wonny pachnie kwiat,

IdzIe wieczorny, cichy czas.

I taki jasny, złoty świat

Dookoła nas “

Artur Oppman

“ KRWI KROPELKA TO RZECZ WIELKA, CHOĆ TAK MAŁA, JEST WSPANIAŁA “

Konkurs plastyczny, pokazujący jak ważne jest oddawanie krwi.

LIPIEC

Przyjaźn tak właśnie wygląda, człowiek chce się dzielić każdą radością” – HANNA OŻOGOWSKA ( 120. rocznica urodzin )

wystawka

ŚWIATOWY DZIEŃ CZEKOLADY – “ Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy nie wiesz, co ci się trafi”.

Winston Groom

SIERPIEŃ

“ Bo kto nie kochał kraju żadnego I nie żył

chociaż przez chwilę jego ognia drżeniem,

chociaż I w dniu potopu w tę miłość nie wierzył,

to temu żadne ziemie nie będą zbawieniem “.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI ( 80. rocznica śmierci ) wystawka.

 

WRZESIEŃ

Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa “ – JULIAN TUWIM ( 130. rocznica urodzin ) – wystawka.

“ Tak pisać, by słowom był ciasno, a myślom przestronnie “ – spotkanie z okazji 130. rocznicy J. Tuwima.

“ Oddaj z kości garść miłości “ DZIEŃ DAWCÓW SZPIKU KOSTNEGO – gazetka.

PAŹDZIERNIK

“ Nauka jest jak niezmierne morze … Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony “ – STEFAN

ŻEROMSKI ( 160. rocznica urodzin ) – wystawka

DZIEŃ PAPIESKI – gazetka.

Warsztaty w ramach zajęć “ Sztuczki ze sztuką” pt.: “ZABAWY JESIENNE “

LISTOPAD

W przyjaciołach powinniśmy szukać tego, co w nich najlepsze, i obdarzać ich tym, co w nas najlepsze. Wtedy przyjaźń będzie największym skarbem życia “ – LUCY MAUD MONTGOMERY ( 150. rocznica urodzin ) – wsttawka.

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIETYCH

“ W czasach grozy przychodzi się na cmentarz, jako na jedyne miejsce spokoju I bezpieczeństwa, jak do ogródka przy domu rodzinnym. Jak pod najpewniejszy o tamtym czasie adres “.

Zofia Naukowska

GRUDZIEŃ

Chodzi o to, że musi coś przecież istniec. Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą “ – ZOFIA NAUKOWSKA ( 70. rocznica śmierci, 170. rocznica urodzin , ) – wystawka.

GAZETKA

Zapachniała chinka,

na niej błyszczą gwiazdeczki,

lezy biały opłatek,

jak Pan Jezus w żłubeczku.

Z. Kunstman

“ ŚWIĄTECZNE DEKORACJE Z SZYSZEK “ – warsztaty w ramach zajęć “ Sztuczki ze sztuką “

SPORZĄDZIŁA:

AGNIESZKA FRĄGNOWSKA

FILIA BIBLIOTECZNA WILCZKOWO

FILIA ROGIEDLE

STYCZEŃ

WYSTAWKA

ZBIGNIEW NIENACKI , powieściopisarz I dramaturg, autor książek dla młodzieży. Cykl przygód Pana Samochodzika, Raz w roku w Skierławkach… .

30. rocznica śmierci.

GAZETKA

Dzień Babci i Dziadka „ Babcia I Dziadek są po to, aby pomóc dziecku w psotach, o których jeszcze nie pomyślało “.

LUTY

WYSTAWKA

MARIA RODZIEWICZÓWNA , pisarka. ( Między ustami a brzegiem pucharu, Dewajtis, Pozary I zgliszcza, Wrzos, Larto leśnych ludzi).

160. rocznica urodzin.

ZYGMUNT KRASIŃSKI, polski poeta, dramaturg, filozof okresu romantyzmu ( Nie – Boska komedia, Irydion, Psalmy przeszłości…) .

165. rocznica śmierci.

MARZEC

WYSTAWKA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PISARZY I PISAREK

SPOTKANIE Z LOGOPEDĄ – warsztaty dla dzieci

Udział w XIV Obchodach Światowego Dnia Zespołu Downa

 • wykonanie przez dzieci kolorowych skarpet.

KWIECIEŃ

GAZETKA

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Ma na celu

rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie

czytelnictwa przez najmłodszych.

WYSTAWKA

EWA SZELBURG – ZAREMBINA, autorka książk dla dzieci i młodzieży ( Polne grusze , Dzieci miasta, Królestwo Bajki, Najmilsi, Oczami dziecka… ) .

125. rocznica urodzin.

MAJ

GAZETKI

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8-15 maja Tydzień Bibliotek, ma na celu promocję czytelnictwa.

Dzień Bociana Białego – konkurs plastyczny.

Dzień Matki “ NIEMA JAK U MAMY “ – najpiękniejsze cytaty o mamie .

WYSTAWKA

EDITH NESBIT, angielska pisarka, autorka utworów dla dzieci ( Pięcioro dzieci I coś, Feniks I dywan, Historia amuletu, Czrodziejskie miasto …) .

100. rocznica śmierci.

Ilustracje do ulubionej książki – konkurs plastyczny

Pasownie na czytelnika.

CZERWIEC

GAZETKA

01 – 08.06 Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, zainaugurowany 01 czerwca 2001 roku przez Fundację „ABCXXI

Cała Polska Czyta Dzieciom”, w celu uświadomienia

społeczeństwu ogromnego znaczenia głośnego codziennego 20

 • minutowego czytania dziecku, dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju.ŚWIATOWY DZIEŃ RYBOŁÓWSTWA – “ Rybom woda, ludziom zgoda “ – cytaty o rybach.

WYSTAWKA

TADEUSZ KUBIAK, poeta, satyryk, autor książek dla dzieci i młodzieży oraz audycji radiowych ( Ballady i pieśni, Miłość pradziadka, Piękna popdróż, Wesoły deszcz, Kocham ciebie mamo ) .

100. rocznica urodzin.

LIPIEC

WYSTAWKA

EDWARD KUCHARSKI ,pisarz, autor utworów dla dzieci I młodzieży oraz słuchowisk I widowisk telewizyjnych ( Zielone serce, Zeszyt z brązowej kory, Leśne godziny …) .

100. rocznica urodzin.

SIERPIEŃ

WYSTAWKA

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI, poeta, uczestnik powstania warszawskiego, zginął czwartego dnia powstania. Uznany za najwybitniejszego polskiego twórcę pokolenia wojennego.

80. rocznica śmierci.

WRZESIEŃ

DZIEŃ NARODOWEGO CZYTANIA.

WYSTAWKA

JULIUSZ SŁOWACKI, poeta epoki romantyzmu ( Król – Duch, Kordian, Balladyna, Lilla Weneda, Bieniowski …) .

175. rocznica śmierci.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania .

PAŹDZIERNIK

GAZETKA

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT. DZIEŃ ŚW. FRANCISZKA – patron ekologów.

WYSTAWKA

STEFAN ŻEROMSKI, pisarz, pubicysta, dramaturg ( Syzyfowe prace, Ludzie bezdomni, Popioły, Wierna rzeka, Przedwiośnie …) .

160. rocznica urodzin.

LISTOPAD

GAZETKI

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – konkurs plastyczny – wystawka prac.

Narodowe Święto Niepodległości – “ Nie ma nic cenniejszego nad niepodległość I wolność “.

Światowy Dzień Pluszowego Misia, ustanowiony w setną rocznicę powstania pluszowej zabawki- Co ma być to będzie. Misia biorę wszędzie – czytanie książek o Misiu, konkurs plastyczy .

GRUDZIEŃ

Wykonanie dekoracji świątecznych z czytelnikami.

WYSTAWKA

EWA NOWACKA, powieściopisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży ( Małgosia contra Małgosia , Słońce w kałuży, Biały koń bogów, Śliczna Tamit …) .

90. rocznica urodzin.

INNE

Styczeń / grudzień – projekt czytelniczy “ Przedszkolak z ksiażką .

Styczeń/grudzień – gry edukacyjne, zajęcia z edukacji

czytelniczej i medialnej, krzyżówki przedszkolaka,

mini konkursy, zagadki, łamigłówki.

Sporządziła:

Krystyna Poczykowska

Filia Biblioyteczna w Rogiedlach