Szanowni Państwo,

pragnę przypomnieć o trwającym naborze do tegorocznej jubileuszowej XX edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

W pierwszym etapie właściciele i zarządcy produktów z Warmii i Mazur mogą zgłaszać swoje oferty do Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej poprzez stronę: https://konkurs.pot.gov.pl

Polska Organizacja Turystyczna od 20 już lat prowadzi konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny. Jego celem jest podnoszenie jakości i konkurencyjności oferty turystycznej poprzez promowanie produktów, które nie tylko wyróżniają się atrakcyjnością turystyczną, ale także są nowatorskie, przyjazne turystom i dają wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Przy ocenie kandydatur brane są pod uwagę między innymi dostępność dla turysty, wykorzystanie nowoczesnych technologii czy innowacyjność w rozwoju produktów.

Produkty turystyczne zgłoszone do konkursu ubiegają się o jeden z czterech rodzajów Certyfikatów. Najbardziej prestiżowym, którego wybór wzbudza najwięcej emocji  jest Złoty Certyfikat, który może otrzymać produkt turystyczny nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty otrzymania Certyfikatu POT. Co roku przyznawanych jest aż 10 Certyfikatów POT, dla produktów które spełniają wszelkie kryteria oceny i są na rynku dłużej niż dwa lata. Kapituła konkursowa może także wyróżnić Turystyczne Odkrycie roku 2023, które może zostać przyznane przez Kapitułę Konkursu produktowi turystycznemu, który posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku nie dłużej niż dwa lata (licząc od daty udostępnienia produktu dla turystów). Twórcy takiego produktu turystycznego powinni wykazać się oryginalnością i kreatywnością. Certyfikat Internautów zostanie wyłoniony w drodze głosowania internetowego przeprowadzonego na portalu www.polska.travel

Na Warmii i Mazurach pierwszy etap konkursu – regionalny, trwać będzie do 15 września br. Następnie Warmińsko – Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna desygnuje kandydatów do etapu ogólnopolskiego. Drugi etap – ogólnopolski będzie trwał od 25.09.2023 do 27.10.2023r. Ceremonia wręczenia Certyfikatów odbędzie 28.11.2023 (stacjonarnie lub w trybie online w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej).

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez stronę: https://konkurs.pot.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją dla instytucji zgłaszających produkty turystyczne: https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/help/wlasciciel

Posiadanie Certyfikatu POT jest cenną nagrodą – prestiżowo i wizerunkowo. Posiada też wartości praktyczne. Podnosi rangę produktu turystycznego, wzmacnia pozycję w ofertach dla klientów. Wszystkie certyfikowane produkty turystyczne zostają objęte programem promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej. Nagrodą dla zdobywcy Złotego Certyfikatu POT jest kampania promocyjna o wartości nie niższej niż 200 tys. złotych.

W 2022 roku mieliśmy podwójną radość, bo aż dwa produkty z Warmii i Mazur zdobyły certyfikat – Szlaku Zamków Gotyckich oraz Rejs statkiem po trawie Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. Wszystkich laureatów ostatniej edycji konkursu POT można poznać na narodowym portalu: https://certyfikaty.polska.travel/#laureaci