Organizacje pozarządowe udzielające pomocy 2021

Kopia Baza – miejsca noclegowe dla sprawców czerwiec 2021

Kopia Baza placówk prowadzacych oddziaływania korekcyjno-edukacyjne oraz programy psychologicznno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Kopia Baza placówki poradnictwa specjalistycznego czerwiec 2021

Kopia Baza podmiotów udzielających pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie