Pismo dot. transgranicznej pomocy prawnej udzielanej obywatelom Ukrainy20220802

 

( powyższy link dotyczy informacji-Transgraniczna pomoc prawna udzielana obywatelom Ukrainy przez Stowarzyszenie Patria Nostra).