Starosta Lidzbarski informuje, że w dniach 19-20 października 2022 r. odbędą się ćwiczenia powiatowe, podczas których będzie przeprowadzony trening Akcji Kurierskiej.

Celem akcji będzie sprawdzenie mobilności dostarczania kart powołania żołnierzom rezerwy.

Pełna treść komunikatu dostępna poniżej:

akcja kurierska