Informacja rozstrzygnięcie przetargu ustnego nieograniczonego