OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Lubomino apeluje do wszystkich rolników o konieczności przestrzegania terminów wykonywania oprysków w uprawach rolnych

 

            Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych. Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawek, malin przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców, większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.

Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet o 30%.

W miesiącu maju intensywnie prowadzone są opryski w uprawach rolnych. Wykonując zabiegi koniecznie trzeba pamiętać o bezpieczeństwie pszczół i dlatego przystępując do oprysku trzeba zwrócić uwagę na sąsiedztwo pól. Jeśli w pobliżu są plantacje z kwitnącym rzepakiem oznacza to, że opryskiwane np. zboże może być na drodze przelotu pszczół.

Stosując środki ochrony roślin zwrócić należy szczególną uwagę na:

– stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczalnych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

– dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

– stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie;

– przestrzeganie okresów prewencji;

– niewykonywanie zabiegów przy wietrze wiejącym z prędkością powyżej 4 M/S:

– niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty.

Z uwagi na bezpieczeństwo zapylaczy zabieg oprysku trzeba wykonać późnym wieczorem, po oblocie pszczół. Godziny wczesno poranne mogą być niewystarczającym okresem na wykonanie zabiegu oprysku. Przy ciepłych warunkach pogodowych pszczoły zaczynają oblot od około godziny 6:00 rano, dlatego najlepiej oprysk przeprowadzić późnym wieczorem w odległości minimum 20 m od pasiek.

 

PSZCZELARZU !

Czy wiesz, że możesz uzyskać informację o dacie i rodzaju zabiegu, który zostanie wykonany w sąsiedztwie twojej pasieki?. Wystarczy zwrócić się pisemnie do rolnika, którego pole sąsiaduje z pasieką, z prośbą o każdorazowe informacje o planowanym zabiegu. Taka informacja pozwoli wprowadzić na czas oprysku rozwiązania chroniące pasiekę np. wywiezienie uli na czas zabiegu lub zamontowanie tymczasowej bariery ochronnej.

 

PAMIĘTAJMY !

Zabiegi środkami ochrony roślin są niezbędne by uchronić uprawę,

lecz można go wykonać z troską o pszczoły i pozostałe zapylacze.