Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie przesyła informację  o organizowanych przez KRUS turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników w 2022 r.

Szczegóły na temat turnusów znajdują się w załączniku.

 

dokumenty do wypełnienia przy rehabilitacji dzieci

DURP2013_142_0860_002_PL (1)

plakat Rehabilitacja dzieci

(powyższy link dotyczy informacji na temat organizowanych turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników 2022r.)