wyniki konkursu

Rodzaj zadania publicznego Nazwa

Oferenta

Tytuł zadania publicznego Kwota wnioskowanej dotacji Kwota przyznanej dotacji
Organizacja i współorganizacja wydarzeń: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych z uwzględnieniem działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym lub działalności na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Lubomino Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubominie „Pożegnanie Lata – Lubomino 2021 r.” 34 878,66 zł 31 078,66 zł
Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Warmia” „Warsztaty florystyczne” 7 000,00 zł 2 500,00 zł
Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Brydża Sportowego „3.Brydżowy Mityng w Lubominie o puchar Wójta Gminy Lubomino” 10 270,00 zł 10 000,00 zł
Poprawa sprawności i umiejętności wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubomino Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej „Wszyscy Razem” „Zdążyć z pomocą” 7 200,00 zł 7 200,00 zł
Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Lubomino Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Warmia” „Zumba” 6 072,00 zł 6 072,00 zł