Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022r. wraz ze wzorem oferty

Wzór oferty

 

(powyższy link dotyczy Konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. wraz ze wzorem oferty)