„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pod nazwą:Budowa świetlicy wiejskiej w Wolnicy.”

Mająca na celu: „Udostępnienie mieszkańcom Gminy Lubomino utworzonej/wybudowanej w ramach operacji Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wolnica wykorzystywanej podczas działań kulturalnych na rzecz mieszkańców na terenie Gminy Lubomino oraz zapewnienie jej funkcjonalności w okresie trwałości projektu

współfinansowana jest ze środków UE w ramach Poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

wartość dofinansowania 67 000,00 zł