Ulotka informacyjna

( powyższy link dotyczy informacji dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi)