INFORMACJA !

W DNIU 5 LISTOPADA 2021 R. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

I DOWODÓW OSOBISTYCH

BĘDZIE MOŻLIWE

TYLKO DO GODZINY 12.00.