W dniu 7 maja 2024r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Gminy Lubomino kadencji 2024-2029.
Podczas uroczystej sesji inauguracyjnej ślubowanie złożyła Pani Wójt Gminy Lubomino Joanna Karpińska-Koźlik oraz Radni nowej kadencji.

W skład Rady Gminy Lubomino weszli: Fabian Bieńkowski, Krystyna Błażewicz, Janusz Giedrys, Dariusz Krysik, Emilia Michałowska, Zdzisław Naguszewski, Beata Osowska, Zenon Prypłot, Angelika Rynko, Zbigniew Stańczyk, Adam Wieczorek, Grażyna Zalewska, Jarosław Suchecki, Anna Ciężka, Andrzej Perdian.

Przewodniczącym Rady Gminy Lubomino został Pan Jarosław Suchecki,
Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Lubomino zostali – Pani Anna Ciężka i Pan Andrzej Perdian.

  Życzymy wszelkiej pomyślności, siły i determinacji w realizacji ważnych przedsięwzięć dla dobra Mieszkańców Gminy Lubomino.
Gratulacje nowo wybranym organom Gminy Lubomino złożył Starosta Powiatu Lidzbarskiego Pan Jan Harhaj oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino. Za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Gminy Lubomino ustępującemu Wójtowi Panu Andrzejowi Mazurowi podziękował  Starosta Powiatu Lidzbarskiego Pan Jan Harhaj oraz Pani Wójt.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy.