Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Lubomino przyłącza się do wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Sprzęt komputerowy  zostanie zakupiony przez Gminę Lubomino w zależności od liczby beneficjentów, którzy złożą wnioski w Urzędzie Gminy w Lubominie i otrzymanego dofinansowania.

Oświadczenie należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomino do 29 października 2021 r.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje na temat grantu dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego

Załącznik_nr_8_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych)