Gmina Lubomino otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w 2023 roku dla klas IV-VIII.

Dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł otrzymała Szkoła Podstawowa w Wilczkowie. Całkowita wartość projektu wynosi 30 000,00 zł. (15 000,00 wkład własny pochodzący z wpłat rodziców).

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków  kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Program umożliwił zorganizowanie trzydniowej wycieczki zorganizowanej w dniach 11-13.06.2023 r.  Udział wzięło 30 uczniów klas IV-VIII i 3 nauczycieli opiekunów.

Trasa wycieczki obejmowała:

  • Kopalnię Soli w Wieliczce;
  • Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  • Kopiec Kościuszki z otoczeniem;
  • Muzeum Książąt Czartoryskich;
  • Kraków – historyczny zespół miasta;
  • Katedrę Wawelską.

Program „Poznaj Polskę” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki