Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane pn: ,, Poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Lubominie” obejmujące wykonanie:

  • Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rogiedlach  – w zakresie architektoniczno – budowlanym oraz zagospodarowania terenu mieści się remont i adaptacja budynku SUW,wykonanie terenów utwardzonych i dojazdu na teren stacji, rozebranie ścian śmietnika, wykonanie fundamentów pod obudowy studni głębinowych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.
  • Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Świękitach,
  • Ujęcie wody w Bieniewie,
  • Ujęcie wody w Rogiedlach na dz. nr 53/6,
  • Ujęcie wody w Rogiedlach na dz. nr 55/1,
  • Rozbudowa sieci wodociągowej w Wilczkowie : sieć wodociągowa o długościach – sieć PE fi 110 mm o długości 1993,53 mb , – sieć PE fi 90 mm o długości 551,77 mb.