Poniżej została zamieszczona informacja w formacie pdf ,  o wysokości dofinansowania  pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników w roku 2022, ze środków Funduszu Pracy.

plakat 2022