Poniżej zamieszczona została informacja o nagrodzie przyznawanej przez miasto Łowicz.

Można zgłosić artystów ludowych lub działaczy/podmioty działające w obszarze upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Szczegóły w załączeniu.

Informacja o konkursie