W ramach realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod tytułem EKOREGION powstał cykl materiałów filmowych , których założeniem jest edukacja ekologiczna o tematyce proekologicznej, w tym ochrony powietrza i poprawy jego jakości. Filmy o tematyce:

  • termomodernizacja
  • źródła ciepła
  • zadbajmy o własne zdrowie
  • lasy
  • zieleń miejska
  • transport publiczny
  • transport samochodowy
  • edukacja ekologiczna

znajdują się pod adresem:

https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/200/ekologia

oraz w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/telewizjaolsztyn

Zachęcamy do podniesienia świadomości ekologicznej, to pierwszy krok do realizacji działań wpływających na poprawę jakości powietrza w naszym województwie.