Warunkiem otrzymania przez producenta rolnego protokołu z oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem tegorocznej suszy jest złożenie przez producenta rolnego wniosku przez publiczną aplikację (link do aplikacji poniżej).

W czerwcu 2020 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2020 poz. 1009), wprowadzono publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą.

Aplikacja na rok 2023 jest dostępna poniżej:

  • aplikacja suszowa:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign