2713_Wyniki_roztrzygniecie_przetargow_ustnych_nieograniczonych_z_dnia_21.11.2023r.