2587_Ogloszenie_o_przetargu_ustnym_niograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_dz._240;66_obreb_Lubomino