Szanowni Państwo,

2 MAJA OBCHODZIMY DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Święto zostało wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r.  Pierwotnie decyzją Senatu 2 Maja miał być Świętem Orła Białego, jednak Sejm przemianował go na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

To także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Został on ustanowiony w 2001 r. w uznaniu wkładu Polonii w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i pomocy udzielanej krajowi w najtrudniejszych momentach oraz za wierność i przywiązanie do polskości.

Zachęcamy Państwa do wywieszania flag na swoich posesjach i okazania w ten sposób szacunku dla historii oraz uczczenia symboli narodowych. Niech biało-czerwone flagi, powiewające przed naszymi posesjami, domami podkreślają poczucie wspólnoty i dumy z osiągnięć Polski oraz dają wyraz naszych uczuć patriotycznych względem Ojczyzny.

Bądź dumnym Polakiem

Wywieś flagę !!!